Polityka prywatności

Organ odpowiedzialny w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych


Jörg Gerth
Stahl + Metall am Bau
Klatt + Co. GmbH

Heselstücken 12
22453 Hamburg

Tel: 040 529 066-0
Fax: 040 529 066-29
Email: info(at)klatt-co.de

Ogólne informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej:
Nasze strony internetowe są hostowane przez dostawcę usług internetowych STRATO (www.strato.de). Każdy dostęp do oferty internetowej Stahl + Metall am Bau 
Klatt + Co. GmbH (http://www.klatt-co.de) jest przechowywany przez STRATO w pliku dziennika z następującymi danymi, między innymi.

o nazwa pobranego pliku / strony o data i godzina pobrania
o ilość przesłanych danych
o konfiguracja systemu
o adres IP
o w razie potrzeby dalsze dane, takie jak przeglądarka / wersja

W tym miejscu chcielibyśmy odnieść się do oświadczenia o ochronie danych naszego dostawcy Strato: http://www.strato.de/datenschutz/.

Pliki cookie
Podobnie jak wiele innych stron internetowych, my również używamy tak zwanych "plików cookie". Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera strony internetowej na dysk twardy użytkownika. Dzięki temu automatycznie uzyskujemy określone dane, takie jak adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny komputera i połączenie z Internetem.
Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera. Informacje zawarte w plikach cookie umożliwiają nam ułatwienie nawigacji i prawidłowe wyświetlanie naszych stron internetowych.
W żadnym wypadku gromadzone przez nas dane nie będą przekazywane stronom trzecim ani łączone z danymi osobowymi bez zgody użytkownika.
Oczywiście można również przeglądać naszą witrynę bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Korzystanie z plików cookie można wyłączyć w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej witryny mogą nie działać, jeśli użytkownik wyłączył obsługę plików cookie.

Cele przetwarzania danych przez administratora i strony trzecie
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Nie przekazujemy danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celach innych niż określone. Ujawnimy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy

użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem,
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnianiu jego danych.

Formularz kontaktowy
Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, podane przez niego informacje będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania i ewentualnych dalszych pytań.

Szyfrowanie SSL
Aby chronić bezpieczeństwo danych użytkownika podczas ich przesyłania, stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania (np. SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Usuwanie lub blokowanie danych
Przestrzegamy zasad unikania i oszczędzania danych. W związku z tym przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym dokumencie lub zgodnie z różnymi okresami przechowywania przewidzianymi przez prawo. Po ustaniu danego celu lub upływie tych okresów odpowiednie dane są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Web Fonts)
W celu prawidłowego i atrakcyjnego graficznie wyświetlania naszych treści w różnych przeglądarkach, na tej stronie internetowej korzystamy z bibliotek skryptów i bibliotek czcionek, takich jak Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Czcionki Google Web Fonts są przesyłane do pamięci podręcznej przeglądarki, aby uniknąć wielokrotnego ładowania. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek Google Web Fonts lub uniemożliwia dostęp do nich, zawartość jest wyświetlana przy użyciu standardowej czcionki.

Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie uruchamia połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie możliwe jest - choć obecnie nie jest jasne, czy, a jeśli tak, to w jakim celu - że operatorzy takich bibliotek gromadzą dane.

Politykę prywatności operatora biblioteki Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google można znaleźć tutaj.

Prawa użytkownika do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania i sprzeciwu
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas w dowolnym momencie. Użytkownik ma również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, z wyjątkiem obowiązkowego przechowywania danych w celu przetwarzania biznesowego. W tym celu należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się na dole tej strony.

Aby zagwarantować, że zablokowanie danych może zostać uwzględnione w dowolnym momencie, dane te muszą być przechowywane w pliku blokującym do celów kontroli. Użytkownik może również zażądać usunięcia danych, chyba że istnieje prawny obowiązek ich archiwizacji. Jeśli taki obowiązek istnieje, zablokujemy dane użytkownika na jego żądanie.

Użytkownik może wprowadzić zmiany lub wycofać zgodę, powiadamiając nas o tym ze skutkiem na przyszłość.

Zmiany naszych postanowień dotyczących ochrony danych Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych, tak aby było ono zawsze zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub w celu wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowe oświadczenie o ochronie danych będzie miało zastosowanie do następnej wizyty.


Oświadczenie o ochronie danych zostało utworzone za pomocą generatora oświadczeń o ochronie danych firmy activeMind AG.